kontakt aktuality odbor 6317 6 a 6317 6 07 odbor 6292 6 prístavba napísali... archív


Aktuality 2008/2009

Obchodná akadémia v Prievidzi sa so školským rokom 2008/2009 rozlúčila aj so zamestnancami: Ing. Ján Halenár, Ing. Mária Hlaváčová, Mgr. Katarína Bubnášová, Mgr. Emília Čičmancová. Ďakujeme vám za mnoho rokov kvalitnej učiteľskej práce, prajeme vám veľa zdravia, šťastia, porozumenia, rodinnej pohody a mnoho radostných rokov v dôchodku.
Ďakujeme za niekoľko rokov práce a prajeme všetko dobré aj zamestnancovi vo výpočtovom laboratóriu, Marianovi Sičovi, s ktorým sme ukončili pracovný pomer dohodou k 30. júnu 2009.
Snímky z geograficko-ekologickej exkurzie prvákov v polovici júna 2009 na Bralovú skalu na pomedzí Turca a hornej Nitry nájdete na novopripravovaných stránkach www.oaprievidza.eu

 V rámci výzvy "Jazykové laboratóriá 2009" bolo Ministerstvu školstva Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených spolu 758 projektov. Komisia na výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov „Jazykové laboratóriá 2009“ na zasadaní 4. júna 2009 vybrala 68 projektov, medzi ktorými je aj projekt našej školy. Veľmi sa tešíme, že začiatkom školského roka 2009/2010 budeme môcť vytvorením nového jazykového laboratória a ďalšími aktivitami skvalitniť vyučovanie cudzích jazykov na našej škole.

Posledný májový týždeň sa študenti 1. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa uskutočnil na plavárni v Novákoch. Počas tohto týždňa sa naučili alebo zdokonalili v plávaní, ale aj v skokoch do vody, vyskúšali si aj akvabely, zúčastnili sa plaveckej súťaže, ale najmä sa pobavili a dúfame, že získali kladný vzťah k plávaniu a budú sa počas prázdnin zdokonaľovať a tešiť z pohybu vo vode.

FOCUS OF AFRICA alebo Afrika v centre záujmu /  http://www.dyp2008.org /   je súťaž  určená pre školy v 27 členských štátoch Európskej únie. Pre súťažné príspevky boli určené tieto tri témy: rovnosť pohlaví, deti a mládež alebo kultúrna rozmanitosť. Z našej školy sme poslali 4 práce: Pavel  Adamčik 3.c  - video  /hľadaj Pavel A., Slovakia/ a  Karina Mikulášová 3.b – video /hľadaj Karina M. Slovakia/  Martina Fajerová 1.b video  a Renata Elischerová 2.b – poster . Nájdeš na http://www.dyp2008.org/ww/en/pub/dyp2008/gallery/video_gallery.cfm

V mesiaci jún sa uskutočnilo tradičné koncoročné školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítačoch. Svoje výkony predviedli študenti prvého, druhého a tretieho  ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 10 - minútový odpis textu z papierovej predlohy a odpis textu z obrazovky v programe ZAV. Výsledky pripájame v prílohe 1 a prílohe 2. Víťazom srdečne blahoželáme. Súťažná komisia bola v zložení Ing. Lazarová a Ing. Hlásna.

Po úspešnej realizácii projektov 2009 členovia krúžku Podnikanie v cestovnom ruchu z 2.E uskutočnili prezentačné stretnutie realizátorov, podporovateľov a nadšencov pre ich projekty. Svoje projekty BELUŠKY, SKLENNÝ SEN a Belušky – internetový portál predstavili v knižnici školy starostom obci Čavoj, Temeš, Valaská Belá a predstaviteľom okresných inštitúcii – Hornonitrianske múzeum, Regionálne osvetové stredisko, Turisticko - informačná kancelária. Na podujatí sa zúčastnili aj konzultanti projektu – Ing. Centar a PhDr. Geczyova – riaditeľka HNM. Prezentáciu sledovala a zaznamenala Prievidzská televízia.

Dňa 3.6.2009 sa v rámci projektov Junior Achievemnet Slovensko programu Podnikanie v cestovnom ruchu Alžbeta Poláková z 2.E, po víťazstve na krajskom kole  (diplom 1),  zúčastnila so svojou prácou SKLENNÝ SEN celoslovenskej súťaže, kde obsadila 3. miesto (diplom 2 + foto). Blahoželáme!!!

Ústne maturitné skúšky na našej škole skončili 29. mája 2009. Vysvedčenia 131 úspešným maturantom vydáme v pondelok a utorok. Snímky predmetových maturitných komisií nájdete na http://picasaweb.google.sk/ikadlecik/UstneMaturitneSkuskyNaOAVPrievidzi# , publikujeme aj výkaz o maturitných skúškach vo formáte PDF, štatistické spracovanie kompletných výsledkov. Opravné skúšky pre ukončenie ročníka plánujeme na posledný augustový týždeň a v septembri sa potom uskutočnia orpavné maturitné skúšky a skúšky v náhradnom termíne. Blahoželáme maturantom a ďakujeme všetkým zúčastneným učiteľom, ktorí profesionálne vykonali množstvo práce pre úspešný priebeh maturít.

OZNAM PRE PRVÁKOV: V týždni od 1.6.-5.6. sa zúčastnia prváci geograficko - ekologickej exkurzie - Bralová skala – Remata, Zraz: 8,00 parkovisko za VŠD /za EZOPom/ 05.06. 8.45, Ukončenie: železničná stanica Prievidza 13,16 hod. 01.06.2009 - 1.A, 02.06.2009 - 1.B, 04.06.2009 - 1.C, 05.06.2009 - 1.D. Pokladník vyzbiera po 3€/študent  do 28.5. a odovzdá na plaveckom v Novákoch Info a otázky aj na plaveckom.

Ústne maturitné skúšky: od pondelka 25. mája do piatka 29. mája 2009.
Rozlúčka s absolventmi 2008/2009- 4. A, 4. B, 4. C, 4. D a 2. P bola v piatok 15. mája. Všetkým prajeme veľa úspechov, zdravia a šťastia. Pozrite si galériu fotografií, ktoré robila p. Anna Jarábková - ďakujeme.
Európska jar 2009: Nápady  hýbu Európou. Naša škola sa zapojila do aktivít a stala sa slávnou na 15 minút! Pozrite si  http://www.springday2009.net/ww/sk/pub/spring2009/activities/15_fame.cfm a nájdite si príspevky našej školy medzi ostatnými.

Dňa 11.5.2009, kedy bol v našej škole DEŇ EURÓPY, hlavnú cenu víťaznej skupine spolu s riaditeľom školy odovzdal aj europoslanec Peter Štastný . Pozrite si množstvo fotografií z obzvlášť vydarenej akcie, kde mali mnohí naši nadaní študenti príležitosť zažiť úspech. Ďakujeme vám.

Pre študentov 1.-3. ročníka školy sa uskutoční dňa 11. mája 2009 súťaž „Deň Európy“.  Časový harmonogram v prílohe.
Súťaž ma tri roviny:
 1. súťaž „Deň Európy" /prezentačné „stánky“ štátov EU;
 2. anketa;
 3. „How we see others” /”Ako vnímame ostatných”/.

Podmienky súťaže:

 1. súťaž „Deň Európy“ /1/ bude medzi určenými skupinami žiakov;
 2. skupina žiakov našej školy bude prezentovať losom určený štát EU vo svojom výstavnom „stánku“; štát si vylosujú 01. 04. 2009 o 10.30 hod v klubovni OA;
 3. skupiny /1.roč. 3 v triede, 2.roč. 2 a 3.roč. 1/ budú zastupovať vedúci skupín, každá skupina si „nahovorí“ jedného učiteľa školy ako konzultanta – tútora, ktorý bude odbornými radami pomáhať realizátorom „stánku“;
 4. skupina je povinná 11.5. v čase od 10.00 – 12.00 prezentovať určený, členský štát EU; forma prezentácie v prezentačnom stánku je na schopnostiach, fantázii, estetična... členov skupiny;
 5. skupina je tiež povinná vyplniť lístok /nájdeš na webe/ „How we see other“ /3/, /„Ako vnímame ostatných“/ hlavne so zameraním na „svoj“ štát; /odovzdať 11. 5. 2009 do 9.00 hod/
 6. „Anketa“ /2/ úlohy budú zverejnené na nástenke pri zborovni, účastník súťaže musí vhodiť do boxu vo vestibule vyplnený anketový lístok /nájdeš na webe/ s odpoveďami najneskôr 11.05. do 08.30 hod!!!!!!;
 7. „Deň Európy“ je súťažný, prezentačné stánky bude hodnotiť študentská porota, učiteľská porota a odborná porota menovaná riaditeľom školy. „Anketa“ bude vyhodnotená. Materiál „How...“bude zosumarizovaný, zverejnený a zaslaný do inštitúcii EU.

Poroty zverejnia svoje výsledky 13.30, najlepší budú odmenení cenami

Likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti EFECT, š.s. sa bude konať v utorok 12. mája 2009 o 14.15 h v učebni U21
Vo štvrtok 7. mája Mesto Prievidza v Dome kultúry v Prievidzi organizuje už 3. IKT konferenciu, ktorej sa zúčastňujú významní hostia, učitelia z Prievidze a okolia, osobnosti v oblasti informačných technológií a vyučovania s využitím IKT v regionálnom školstve. Na našej škole bude vo štvrtok skrátené vyučovanie, obed sa vydáva od jedenástej do pol jednej.

6. mája  sme sa po prvý krát zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2009. Študenti odpisovali 10 minút text z obrazovky, za jednu chybu sa im odpočítavalo  50 trestných bodov. Súťaže sa zúčastnili: Kluvancová Tatiana 4. D, Popelková Katarína 4. D, Šovčíková Miriam 4.D, Šťavová Iveta 4.B, Rakyta Jozef 4. BDojčinovič Milan 3.A, Gavlasová Darina 3. A, Juríková Eva 3. A, Rosinská Zuzana 2. E a  Kudolániová Barbara 2. E. Súťažné práce sa posielajú do Talianska, kde budú súťažiaci zaradení do celkovej výsledkovej listiny, súťažiaci budú odmenení medzinárodným diplomom INTERSTENO s dosiahnutým výkonom čistých úderov za minútu. Menovaním študentom gratulujeme k dosiahnutým výkonom, ďakujeme za reprezentáciu školy  a tešíme sa na ďaľší ročník súťaže.  Ing. Lazarová

Alžbeta Poláková v krajskom kole súťaže Môj nápad pre región 2009 získala v Banskej Bystrici 5. mája 2009 1. miesto a postúpila do finále. Budeme jej držať palce vo finále súťaže, ktorú organizuje Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť v rámci programu Podnikanie v cestovnom ruchu
Dňa 24. marca 2009 sa uskutočnilo regionálne kolo olympiády „Mladý účtovník“ v Strednej odbornej škole podnikania v Žiline. Olympiádu organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s. Žilina. Programové vybavenie a podporu školám pri výučbe programu OMEGA realizuje spoločnosť KROS a.s. Obsah olympiády zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na obchodných akadémiách alebo stredných školách, kde sa vyučuje predmet účtovníctvo. Žiaci obchodných akadémií súťažili v zaúčtovaní súvislého príkladu  podvojného účtovníctva v programe OMEGA. Súťaže sa zúčastnili  dve žiačky 4. ročníka našej školy – Lenka Sulačeková zo 4. B a Monika Šimová zo 4. C, víťazky školského kola „Mladý účtovník“ v 3. ročníku. Monika Šimová obsadila 15. miesto a Lenka Sulačeková 16. miesto. Súťaže sa zúčastnilo  viac ako 40 súťažiacich. Je to veľmi pekné umiestnenie vzhľadom na to, že na našej škole sa neučí účtovanie podvojného účtovníctva v tomto programe. Obidve žiačky sa pripravovali  individuálne. Ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy. Pre www.oaprievidza.sk Ing. Terézia Micková
V rámci projektu Škola namiesto ulice sme poslali občianskemu združeniu Človek v ohrození sumu 70 eúr pre afganské deti
Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi udelili 29. apríla 2009 diplom Simone Blahovej z 1. A triedy za 3. miesto na regionálnej súťaži v umeleckom prednese poézie v IV. kategórii Hviezdoslavov Kubín 2009. Blahoželáme!
Na celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2008 24. - 25. apríla 2009 sa zúčastnili aj zástupcovia nášho školského časopisu A-team. Viac informácií a snímky z podujatia nájdete na internetových stránkach Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene.
V piatok 17. apríla sa družstvo (prevažne) učiteľov našej školy zúčastnilo na tradičnom volejbalovom turnaji stredných škôl v telocvičniach prievidzského gymnázia. Prvý zápas sme vyhrali, druhý prehrali a v treťom zápase, o celkové tretie miesto, sme opäť vyhrali. Prinášame galériu snímok z turnaja.
Ponuka vzdelávania pre učiteľov (nielen) našej školy: Microsoft IT akadémia na Obchodnej akadémii s podporou Microsoftu, elfa, p-mat, ministerstva školstva organizuje v mesiacoch apríl a máj 2009 štyri počítačové školenia, na ktoré vás srdečne pozývame. Rozsah školenia je sedem hodín - dve popoludnia v našej škole. Viac informácií banner_naucte_sa_viaca formulár prihlášky nájdete na http://www.nauctesaviac.elfa.sk/index3.php?option=regc&task=addp_select&ids=6&idr=6&idcs=6&cross=1 . 

Afrika v centre záujmu. Ak budeš mať šťastie (cez Štokholm, Brusel), môžeš vyhrať výlet do Afriky! Jediné, čo musíš urobiť, je  plagát alebo video venované niektorej z týchto tém: „rovnosť pohlaví”, „deti a mládež” alebo „kultúrna rozmanitosť”. Sú to práve tieto témy, pretože tohtoročnou hlavnou témou je ľudský rozvoj. Máš veľkú šancu stať sa jedným z víťazov, pretože je pripravených 27 prvých cien, jedna pre každý členský štát EÚ. Všetci 27 víťazi pôjdu do Afriky na päťdňový výlet.  info: http://www.dyp2008.org a na web oa – v žiackej knižke v učiteľoch mene pri Malega:  http://oaprievidza.edupage.org/text/?text=teachers/15793&subpage=22& .
Pre www.oaprievidza.sk Mgr. Stanislav Malega

Milí spolužiaci, vážení učitelia, minulý týždeň sme navštívili filmový festival „Jeden svet, ktorý bol v Prievidzi. Videli sme viaceré filmy a  príspevok o Afganistane nás zaujal najviac na základe zhliadnutého príspevky prednášame túto výzvu:
"My, študenti 2. A triedy, vyzývame študentov a pracovníkov školy, aby sme sa zapojili do projektu „
Škola namiesto ulice“, a to tak, aby každý z nás prispel do programu   minimálne  1.- €! Náš príspevok vo výške 200 € by zabezpečil, aby jedno afganské dieťa mohlo po celý rok namiesto práce na ulici navštevovať školu - a hlavne - dáme mu nádej na lepší život. Zbierka bude  16. 04 2009 o 11.25 hod. v starej posilňovni, sledujte  oznamy. Zbierka bude zadokumentovaná a zaslaná občianskemu združeniu „Človek v ohrození“, zbierka je dobrovoľná (viac info http://www.jedensvet.isso.sk/2008/sprievodnepodujatia.php#2)

Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť udelila Diplom našej študentskej spoločnosti EFECT, š. s. za 2. miesto v celoslovenskej súťaži Veľtrhy študentských spoločností v kategórii Najlepší manažérsky tím.
Diplom našim študentom odovzdali v Bratislave 1. apríla 2009 Katarína Žibritoví, predseda poroty a Marcela Havrilová, generálna riaditeľka JASR.
Blahoželáme našej študentskej spoločnosti z 3. A triedy na čele s manažérkou Ing. Marcelou Murárovou a prezidentkou Patríciou Richterovou a tešíme sa spolu s nimi.

Dňa 1.4.2009 riaditeľ OA, Mgr. Ľ. Vida a učitelia geografie, dejepisu a a jazykov vyhlásili pre študentov 1 – 3. ročníka s ú ť a ž  „Deň Európy“, ktorá vyvrcholí 11. mája 2009. Súťaž ma tri roviny: 1. súťaž „Deň Európy" /prezentačné „stánky“ štátov EU; 2. anketa;/súťažné otázky o EÚ; 3. zistenie názorov na tému „How we see others” /”Ako vnímame ostatných”/ v EU. Info, pokyny, rozlosovanie, mená vedúcich, mená tútorov, systém súťaži, systém hodnotenia, ceny, anketové lístky,... nájdeš na:   www.gmail.com meno používateľa:   smevskoleab heslo:     mstanislav

V regionálnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktoré bolo 27.3.2009 na Združenej strednej škole stavebnej v Prievidzi, reprezentovala našu školu Barbora Vestenická z 3.B triedy s prácou : „Stará – nová Prievidza“, obsadila 3. miesto v odbore 05 – geografia, geológia, geodézia. Blahoželáme!!!
Druhým súťažiacim z našej školy bol Michal Kištín s prácou Ľudské telo. Obom súťažiacim, ich konzultamntom, členom odborných porôt ďakujeme za pozitívnu reprezentáciu našej školy.
V mesiaci marec sa na Obchodnej akadémii uskutočnilo aj školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti ( SOČ). Je to dobrovoľná, záujmová činnosť študentov, ktorej výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá na odborné posúdenie. Cieľom tejto súťaže je podporovať odborný rast študentov, rozvíjať ich tvorivé a praktické schopnosti, podporovať odborné záujmy študentov.
Na školskom kole študenti obhajovali výsledky svojej dlhodobej práce formou prehliadky a prezentácie z oblasti prírodných vied a spoločenských. Do súťaže sa zapojili študenti Barbora Vestenická z 3.B triedy s prácou  „Stará – nová Prievidza“ a Michal  Krištín z 3.E triedy s prácou „ Ľudské telo“. Odborná komisia (Katarína Pekárová, Stanislav Malega, Anna Jarábková) posúdila tieto práce a odporučila, aby tieto práce postúpili do regionálneho kola. Ceny študentom odovzdal riaditeľ školy, ktorý vyzdvihol najmä aktivitu týchto študentov, ich záujem o mimoškolskú činnosť a vyjadril presvedčenie, že o rok sa do školského kola SOČ zapojí viac študentov našej školy. Blahoželáme súťažiacim a prajeme dobrý pocit a úspech v regionálnom kole, ktoré sa koná 27.3.2009 na Združenej strednej škole stavebnej v Prievidzi.
Pre www.oaprievidza.sk Anna Jarábková (text) a Stanislav Malega (niekoľko snímok z podujatia)

Študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi sa vrátili zo zimného sCOOL CUP-u 2009, kde spolu so študentmi Gymnázia Prievidza, Gymnázia Handlová a Spojenej školy v Novákoch reprezentovali okres Prievidza. sCOOL cup je celoslovenský  projekt OZ Vízia a splnomocnenca pre mládež a šport Mgr. Dušana Galisa, financovaný Úradom vlády Slovenskej republiky. V septembri 2008 bol odštartovaný letný sCOOL cup, /súťaže boli v basketbale, badmintone, stolnom tenise, atletike, hádzanej, futbale.../ Do projektu sa prihlásilo 250 škôl z počtu stredných škôl 936.  Tento nečakaný úspech podporil myšlienku zorganizovať aj zimnú časť projektu.  Oficiálnym miestom a termínom konania sa zimného sCOOL CUP-u 2009 bolo lyžiarske stredisko Jasná od  10.3. - 12.3.2009 . Súťaže prebehli v zjazdovom  lyžovaní, snowboarde, bežeckom lyžovaní a paralelných zjazdoch. Súťažili dievčatá aj chlapci z 85 škôl s 900 reprezentantmi.
Obchodnú akadémiu v Prievidzi úspešne reprezentovali štyria študenti:  Lukáš Mihálik a Radka Martinková v zjazdovom lyžovaní, Dominik Hasák a Soňa Kubásková v snowboarde. Práve posledná menovaná Soňa zaznamenala najväčší úspech. V paralelnom slalome snowboardistiek obsadila v stredu 4.miesto a získala tak neslávnu „zemiakovú“ medailu. Na druhý deň si to však vynahradila v slalome, kde zo 66 pretekárok získala 3. miesto. Odmenou pre víťazky bol aj fakt, že ceny odovzdával Radoslav Židek, druhý z Olympiády 2006 v Turíne.
Pre www.oaprievidza.sk Mgr. Stanislav Malega.  Pozrite si aj fotogalériu

Na našej škole budú administrované tieto testy maturitných predmetov v riadnom termíne maturitných skúšok:

 • slovenský jazyk a literatúra 17. 3. 2009 utorok 9.00 – 15.15 (11.15 – 12.00 prestávka pre žiakov) EČ (externá časť) a PFIČ (písomná forma internej časti)

 • anglický jazyk (úrovne B1 a B2), nemecký jazyk (úrovne B1 a B2) 18. 3. 2009 streda 9.00 – 14.00 (11.25 – 12.30 prestávka pre žiakov) EČ (externá časť) a PFIČ (písomná forma internej časti)

 • matematika (dobrovoľná skúška) 19. 3. 2009      štvrtok        9.00 – 11.45 EČ (externá časť).

Kód našej školy je  533405. Veľa informácií nájdu maturanti na nástenke vo vestibule školy a tiež na internete: www.nucem.sk

V mesiaci marec pripravujeme školskú súťaž Mladý podnikateľ. Presný termín včas zverejníme.
Dňa 26. februára 2009 sa zúčastnili súťaže žiakov v písaní na počítači na Obchodnej akadémii v Partizánskom žiačka Zuzana Rosinská s výkonom 2579 čú/min a Barbora Kudolániová s výkonom 2336 čú/min.

Dňa 18. februára 2009 sa v telocvični základnej školy Sama Chalúpku III. uskutočnilo krajské finále v basketbale študentiek stredných škôl. Študentky našej Obchodnej akadémie v Prievidzi sa úspešne prebojovali cez obvodné kolo, okresné kolo a regionálne kolo až do tejto  súťaže. Súperkami im boli študentky gymnázií z Novej Dubnice a Myjavy. So súperkami z Novej Dubnice si poradili a zvíťazili o 40 bodov, ale súperky z Myjavy sa nepodarilo poraziť a prehrali s týmto družstvom po vyrovnanom a obetavom výkone. Obsadili teda celkovo krásne  2.miesto  medzi školami Trenčianskeho kraja a k tomuto úspechu  študentkám Romane Chrenkovej, Martine Važanovej, Dominike Tremlovej, Monike Ťažiarovej, Patrícii Maderičovej, Andrei Mikulčíkovej, Martine Drexlerovej, Silvii Vážanovej a Soni Kubáskovej srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Pre www.oaprievidza.sk Anna Jarábková.

Vo štvrtok 26. februára o 18.00 hodine v sále RKC (za OD Rozvoj) v Prievidzi koncertuje džezové trio SIMPLE PLEASURES so speváčkou Zuzkou Vlčekovou, našou absolventkou. Viac na www.prievidzamusic.sk alebo www.akciepd.sk 
Odchod na lyžiarsky kurz do Jezerska - chata Štart Kežmarok je 7. februára 2009 ráno o 8.00 hod pred OA v Prievidzi. Predpokladaný príchod je v piatok 13. februára po 18.00 do Prievidze. Počet zúčastnených študentov - 45, inštruktormi sú pp. Jarábková, Malega, Baran. Podľa učebných osnov cieľom lyžiarskeho kurzu je získať základné lyžiarske zručnosti a vedomosti na úrovni bezpečného pohybu na lyžiach resp. snowboardov v nenáročnom, ale i náročnom teréne, zdokonaliť sa v lyžiarskej technike a zvládnuť základy carvingového lyžovania. Okrem dňa príchodu a odchodu každý deň je o siedmej budíček, o ôsmej raňajky, od 9.30 do 15.30 lyžiarsky výcvik, potom desiatová polievka, odpočinok, večera, večerný program a o 22.00 večierka. V piatok končia obedom a okolo 15.00 je predpokladaný odchod do Prievidze.
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM) podľa školského zákona pripravuje a organizuje priebeh maturít po novom. V týchto dňoch sa robí pilotáž maturitných testov zo slovenčiny, cudzích jazykov a matematiky. Overením každej položky budúceho testu sa vytvárajú predpoklady dobrej prípravy kvalitných testov. Naša škola je jednou zo škôl, kde táto pilotáž prebehne. NUCEM plánuje pilotovať v dvoch triedach za sebou, teda po tri vyučovacie hodiny.
Žiaci budú riešiť jeden test z niektorého maturitného predmetu, na ktorý sa prihlásili na maturitnú skúšku v šk. r. 2008/2009. Vo štvrtok 5. februára 2009 dopoludnia budú mať možnosť študenti 4. D a 4. A možnosť vyskúšať si "nanečisto" maturitné testy. Skutočné maturity sú už o niekoľko týždňov, preto veríme že všetci využijú túto mimoriadnu príležitosť pre seba a súčasne tak pomôžu pri príprave celoslovenského testovania Maturita 2009.
MY Hornonitrianske noviny č. 4, 2. - 8. februára 2009, ročník 5/50, strana 5
Na nedávnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour sa prezentovali aj študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi.
Vo svojom výstavnom stánku predstavili neziskovú organizáciu Junior Achievement Slovensko, ktorá poskytuje mladým ľuďom nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi pracujú v krúžku Podnikanie v cestovnom ruchu pod vedením Stanislava Malegu. Praktický program je určený pre mládež od štrnásť do devätnásť rokov a je zameraný na "incomingový" cestovný ruch. Hravou formou učí žiakov komunikovať, vnímať okolie z pohľadu zahraničných návštevníkov, spoznávať záujmy turistov, ich potreby a priority pri návšteve Slovenska. Študenti sa učia orientovať vo svete cestovného ruchu, zapájajú sa do diania vo svojom okolí, komunikujú s ľuďmi, robia ankety k danej problematike a učia sa hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku vo svojom regióne.
Do tohto celoslovenského projektu je zapojených 45 škôl. Na veľtrhu sa predstavili okrem študentov z Prievidze aj mladí ľudia z Levíc, Bratislavy a Košíc. (SM)

Celoslovenskej žiackej súťaže EXPERT – geniality show sa z našej školy zúčastnilo 11 žiakov: Kališ Jakub, Krško Ivan - 2. A, Ptáček Roman, Pittner Filip, Poláková Alžbeta, Klčová Lenka, Holíková Romana, Kohútová Marianna, Rosinská Zuzana, Tremlová Dominika - 2. E, Mjartan Patrik - 1. A. Každý žiak súťažil v dvoch témach, ktoré si sám vybral. Na výber boli témy: Ako funguje svet, Planéta Zem, Dejiny, Bity a bajty, Svet umenia, Anglický jazyk. V celkovom poradí 10 104 súťažiacich z celého Slovenska výborné umiestnenie dosiahli Kališ Jakub – 36. miesto, Ptáček Tomáš – 136. miesto a Poláková Alžbeta – 163. miesto. Informácie o výsledkoch sú na stránke www.exam.sk , kód školy je 34267. Ďalšou šancou predviesť svoje kvality, dokonca v medzinárodnej súťaži, bude MATEMATICKÝ KLOKAN v marci 2009.
Pre www.oaprievidza.sk Mgr. Emília Čičmancová.

Niektorí naši vyučujúci a žiaci sa zúčastnili 34. ročníka Pochodu vďaky SNP v Cigli v sobotu 24. januára 2009.

Dňa 22. januára 2009 študenti Nikola Švejdová, Barbora Vestenická a Peter Mikula reprezentovali školu na 15. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave. Pozri foto, fototlačovú správu.

Školská jedáleň oznamuje, že stravné lístky je možné kúpiť od januára bezhotovostným spôsobom na účet školy, pravidelné čiastky, do 15. dňa v mesiaci na nadchádzajúci mesiac. Prípadné odhlásenie žiakov pôjde do preplatkov, ktoré sa zúčtujú v prospech vášho účtu v júni a v decembri. Stravné žiaka: 1,261 € x 20 dní = 25,23 € resp. 760 Sk, učitelia 16,60 € resp. 500 Sk (doplatok zo soc. fondu). Bezhotovostný prevod stravovania žiaka SOŠ Nábr. Kalinčiaka 1, Prievidza: Účet školy: 11032-382/0200 VÚB Prievidza. Variabilný symbol: 844, konštantný symbol: 0308, Poznámka: meno priezvisko žiaka, trieda.
Viac o jedálni na adrese http://www.kalina.sk/jedalen.html

Ako sme vás už informovali, v dňoch 16. - 19. 12. 2008  boli v Európskom parlamente v Strasbourgu  na pozvanie europoslanca Petra Šťastného dve študentky prvého ročníka: Denisa Grolmusová z 1. D a Lenka Lukáčová z 1. A.
Zájazd bol odmenou za súťaž DEŇ EURA. Pozrite si krátky popis cesty, zážitky Lenky Lukáčovej a tiež malú galériu snímok.

Ing. Edita Kruzslíková, riaditeľka DSSpKM srdečne ďakuje v mene všetkých klientov a zamestnancov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya za predvedenie výnimočného kultúrneho programu, ktorý rozžiaril srdiečka nielen klientom a zamestnancom. Ďakujeme Ing. Renáte Úradníčkovej, ktorá je od začiatku iniciátorkou akcie. Aj vďaka takýmto stretnutiam sa búrajú bariéry voči ľuďom so zdravotným postihnutím.
V hlavnej spravodajskej relácii  JOJ v nedeľu 14. decembra 2008 (približne od pätnástej minúty) o pol ôsmej večer televízia JOJ odvysielala príspevok pod názvom Dobrý skutok o návšteve delegácie našej školy v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v Bratislave.
Prajeme vám úspešný a šťastný nový rok 2009. Do školy po vianočných prázdninách nastupujeme vo štvrtok 8. januára, kedy bude skrátené vyučovanie. Skrátené vyučovanie bude aj v piatok 9. januára 2009. Podrobnosti nájdete aj v otázkach pre riaditeľa. Pripravte sa na 30 minútové hodiny a skoršie obedovanie v školskej výdajnej jedálni (už od 11.00 hod).
Vyslovujeme úprimné poďakovanie Nadácii Slovenskej sporiteľne za poskytnutie peňažného daru vo výške 50 000,– Sk, ktorý škole poskytla ako príspevok na podporu vzdelávania jej študentov v rámci projektu Škola praxou. Cieľom projektu bolo podporiť komunikáciu a vytvoriť pozitívny vzťah medzi študentom a pedagógom a motivovať študentov k aktívnemu postoju ku vzdelávaniu a k svojej škole. Peňažný príspevok bol použitý na nákup materiálu pre cvičnú firmu Autoreal  a tlač školského časopisu A-team.
Vo štvrtok 18. decembra máme skrátené vyučovanie a v piatok 19. decembra, posledný deň vyučovania v kalendárnom roku 2008 urobia Žiacka rada, kolektívy jednotlivých tried, triedne učiteľky, celá Obchodná akadémia v Prievidzi tradičný Vianočný bazár. Začiatok je okolo ôsmej hodiny, v priestoroch našej školy. Výťažok tejto dobročinnej akcie bude poukázaný na charitatívne účely. Šťastné a veselé Vianoce!

Pozdravujeme pedagógov aj študentov Vašej školy a posielame info: Vianočný projekt s príspevkom Vašej študentky: Alžbeta Vážna, 4.B-trieda (zvuková verzia: Martina Pipíšková,4.B), si môžete vypočuť na stanici Rádio Slovensko, dňa 21.12.´08 o 15-tej h. (ale Slovenský rozhlas sa oplatí počúvať aj po iné dni - a tiež v inom čase). Želáme Vám veľa ďalších úspechov. Anna Sečanská, Rádio Slovensko

OZNAM z výdajnej školskej jedálne: Stravné lístky na mesiac január 2009 sa budú platiť od 15. decembra 2008 do 18. decembra 2008 len poštovou poukážkou vo výške 646,- Sk. V roku 2009 platba stravy len bankovým prevodom. Viac informácií ochotne poskytne p. Ivanová zo Strednej odbornej školy, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Dňa 10. 12. 2008 sa konalo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítačoch. Súťažilo 35 študentov z  2., 3. a 4. ročníkov  v dvoch kategóriách.

1. kategória 10 minútový odpis textu z papierovej predlohy

2. kategória 10 minútový odpis textu z obrazovky v programe ZAV.

Výsledky pripájame v prílohe1 a v prílohe2. Víťazom blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu na krajskom kole, ktoré sa koná 12. februára 2009 na OA Ilava. Vyhodnotenie spracovala komisia v zložení Ing. Lazarová a Ing. Hlásna.

Basketbalové družstvo dievčat postúpilo na majstrovstvá kraja vďaka suverénnemu víťazstvu v okresnom kole. Blahoželáme dievčatám aj trénerke Anne Jarábkovej.
Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii v Prievidzi bolo zaregistrované medzi prijímateľov 2% z dane z príjmu pre rok 2009. V nasledujúcom roku teda bude možné darovať prostredníctvom daňového podania alebo vyhlásenia určité finančné prostriedky fyzických alebo aj právnických osôb. Podrobnosti pripravujeme. O možnosti darovať dve percentá čítajte na www.rozhodni.sk, odporúčame našim rodičom a priaznivcom rozhodnúť sa pre podporu nášho združenia a tak -  prostredníctvom zdrojov RZ pomôcť našim žiakom a škole.

V dňoch 16. 19. 12. 2008 budú našu školu reprezentovať v Európskom parlamente v Štrasbourgu  na pozvanie europoslanca Petra Šťastného dve študentky prvého ročníka: Denisa Grolmusová z 1. D a Lenka Lukáčová z 1. A. Zájazd je ich odmenou za súťaž DEŇ EURA, ktorá sa uskutočnila na našej škole pri príležitosti 100. dní pred zavedením eura v SR, uviedol pre www.oaprievidza.sk Mgr. Stanislav Malega.

Dňa 2. decembra sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: Kategória 2A – päť žiakov z prvých a druhých ročníkov, skúšobná porota pracovala v zložení: Mgr. Zuzana Olejárová, JUDr. Dagmar Majdanová.
Zvíťazili žiaci:1. miesto Silvia Hečková, 2. miesto Monika Duvačová, 3. miesto Romana Mušáková, všetky súťažiace z 2. D triedy. V kategórii 2B súťažilo 8 žiakov z tretích a štvrtých ročníkov pod vedením odbornej poroty: Mgr. Katarína Bubnášová, Mgr. Mária Herbuláková. Prvé miesto obsadila Martina Ivanišová zo 4. D triedy, 2. miesto Denisa Mazúrová, z 3. D triedy, 3. miesto Michaela Krajčíková – 3.B trieda. Do okresného kola postupuje Martina Ivanišová zo 4. D triedy. Víťazom srdečne blahoželáme!

Podporujeme talentovanú mládež - školské kolá olympiád v cudzom jazyku vyhrali:
 • nemecký jazyk: Silvia Hečková, 2. D (kategória 2A), Martina Ivanišová, 4. D (kategória 2B)
 • anglický jazyk: Hubert Ilčík, 2. A (kategória 2A), Jozef Rakyta, 4. B (kategória 2B) a Veronika Valková, 4. A (kategória 2C)
 • francúzsky jazyk: Barbora Chrvalová, 2. E (kategória 2A)

Blahoželáme a prajeme úspešnú účasť v okresnom kole. Viac o olympiádach nájdete na stránke www.olympiady.sk

Dňa 27.11.2008 sa konalo okresné kolo v hádzanej dievčat v Športovej hale v Prievidzi. Súťaže sa zúčastnili štyri družstvá a dievčatá našej Obchodnej akadémie zvíťazili a stali sa majsterkami okresu v hádzanej. Školu reprezentovali tieto študentky: Jurenková Vladimíra 4.A, Oršulová Dominika 3.B, Pánisová Alena 3.B, Raschmannová Barbora 3.B, Chrenková Romana 3.E, Šestáková Zuzana 3.A, Oboňová Eva 2.C, Sobotová Adriána 2.D, Motúzová Zuzana 4.C, Balažková Ingrida 1.B, Svítková Veronika 1.B, Pažická Kristína 1.D. Družstvo postúpilo do regionálneho kola. Gratulujeme a držíme palce k ďalším víťazstvám!

Dňa 3. decembra 2008 sa na Obchodnej akadémii v Prievidzi uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku žiakov 1.a 2. ročníka. Zúčastnili sa jej študenti: 1. A :  Mjartan Patrik, 1. B :  Adamčeková Veronika, Farkašová Alexandra, Ďurčeková Dominika, Klenovský Michal, Žovinová Nikola, Píšová Martina, Hanusová Martina, Bolfová  Jana, Dolog Marek, 2.B :    Pekárik Adam, Slosiarik Mário, Čertík Martin, Chrenová Monika,  2. C :   Kőkény Ľubomír, 2.E :    Chrvalová Barbora, Chrvala Adrián, Tremlová  Dominika, Čičmancová Lenka, Kohútová Marianna, Miláková Lucia, Kelemen Patrik. Porota udelila 5 miest, ktoré získali:. 1. miesto Chrvalová Barbora 2.E, 2. miesto Ďurčeková  Dominika 1.B, 3. miesto :  Čičmancová Lenka 2.E, 4. miesto :  Slosiarik Mário 2.B, 5. miesto :  Čertík Martin 2.B. Pozrite si malú galériu zo školského kola francúzskej olympiády.

Dňa 1.12.2008 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Skúšobná komisia bola v  zložení: PhDr. Anna Dobrotková a Mgr. Jana Jakubisová. Súťaž pozostávala z dvoch časti: písomnej a ústnej. Písomný test mal tieto časti: -počúvanie s porozumením, -čítanie s porozumením, - praktické ovládanie jazyka: slovná zásoba a gramatika. Ústna časť mala dve časti: roleplay – situačný dialóg a picture story – príbeh podľa obrázka. Umiestnenie: 1.Jozef Rakyta – 4.B, 2. Martina Václavíková – 4-B. 3.Veronika Pašková – 4.C. V okresnom kole olympiády nás bude reprezentovať víťaz Jozef Rakyta. Pozrite si malú galériu zo školského kola anglickej olympiády

V termíne od 1. októbra do 26. novembra 2008 sa 135 študentov 1 ročníka (pod vedením Mgr. Stanislava Malegu a Ing. Kataríny Pekárovej) zúčastnili projektu „SME V ŠKOLE“, ktorý bol určený žiakom gymnázií a stredných škôl  na vyučovanie témy ZÁKLADY EKONÓMIE. Študenti odoberali denník SME 3x v týždni a  vypracovávali  pracovné  zošity.  Projekt je ukončený. V pondelok 1.12. budú pracovné zošity vyzbierané, prekontrolované a vyhodnotené. Vyhodnotenie projektu, za účasti vedenia školy, bude 15.12.2008 (na 2. hodine v knižnici), kde traja najlepší z triedy budú odmenení vecnými cenami! Pozrite si niekoľko snímok z činnosti projektu.

KOMPARO - vstupné testovanie študentov 1. ročníka z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, všeobecných študijných predpokladov organizované firmou EXAM sa konalo šestnásteho októbra 2008. Každý žiak mal pridelený kód - žiaci 1. A číslo v intervale 12581 - 12614, 1. B: od 12615 do 12650, 1. C od 12651 po 12728, 1. D v intervale  12691 - 12724. Kód žiaka vám povie triedna učiteľka alebo koordinátor testovania Mgr. Ivan Kadlečík.
Výsledky nájdete na stránkach spoločnosti EXAM
Konalo sa školské kolo olympiády ľudských práv.. Komisia - pp. Balcarová, Hraňová a Majdanová ocenila prípravu a prístup všetkých šiestich účastníkov (z 2. CD, 3. ABC) a určili víťaza a postupujúceho do krajského kola - Filipa Fabiana z 3. C. Blahoželáme
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje pre záujemcov o štúdium Deň otvorených dverí v sobotu 29. novembra 2008 o 10.00 hod v Slávnostnej aule, Tajovského 10. EF UMB vám poskytne informácie o možnostiach a podmienkach štúdia, možnosť zakúpenia študijnej literatúry na prijímacie skúšky, prehliadku priestorov.

Opäť sme sa zúčastnili burzy stredných škôl, ktorá je už druhý rok súčasťou podujatia BURZA INFORMÁCIÍ O TRHU PRÁCE, ktorú usporiadal Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí v Prievidzi. Burza sa konala dňa 20. novembra 2008 v Športovej hale v Prievidzi. Súčasťou podujatia bol aj okrúhly stôl zamestnávateľov a stredných škôl v regióne, na ktorom našu školu zastupoval zástupca riaditeľa školy Mgr. Ivan Kadlečík.
Počas výstavného dňa sa naša prezentácia školy stretla opäť s veľkým záujmom budúcich prvákov stredných škôl, ich rodičov ale aj kolegov pedagógov. Medzi najčastejšie  kladené otázky patrili: Aké sú kritériá prijímania na Vašu školu? Dostanem sa k vám, keď.som mal/a aj nejakú tú trojočku ? A čo budem vedieť po skončení školy? Môžem ísť aj na VŠ? Aké predmety sú základom odborného vzdelania? Aký je rozdiel medzi vaším odborom a tým, čo môžem študovať na Kaline? Na tieto ale aj iné zvedavé otázky prezentujúcim neraz pomohli odpovedať aj vtipné PP prezentácie našich študentov o našej škole.
Medzi návštevníkmi Burzy sa objavili i naši starší absolventi, z ktorých mnohí sedeli už v sektore zamestnávateľov, kde reprezentovali svojich zamestnávateľov. Mnohí z návštevníkov burzy si s nostalgiou pripomenuli počet rokov, deliacich ich od štúdia na našej škole.
Na Burze sa okrem výchovného poradcu Mgr. Jany Hraňovej zúčastnili p. profesorky Ing. Erika Hlásna, RNDr. Eva Kadlečíková. Mladším záujemcom o štúdium sa prihovárali aj žiačky tretích ročníkov Ivana Oravcová, Alexandra Dobrotková, Paulína Habánová. Z tohto podujatia, ktoré opäť dôstojne reprezentovalo našu školu na verejnosti, vám ponúkame aj krátku fotoreportáž. Mgr. Jana Hraňová, výchovný a kariérny poradca.

Európska komisia a Generation Europe Foundation vyhlásili súťaž "Design our Diary Cover!". Do súťaže  Návrh obálky Diára (ide o študentský európsky diár s aktuálnymi informáciami o EU) sa z našej školy prihlásili, (celkovo bolo zaslaných vyše 800 návrhov) Linda Tran Thi Yen z 1.A a Dominik Hasák z 1.C triedy. Víťazný návrh bude vybratý a predstavený do konca novembra spolu s návrhmi, ktoré sa umiestnili na ďalších miestach. Víťaz získa 1000.- Eur.

"Vase pocitadlo oaprievidza dosahlo stavu: 300000. Stalo se tak  dne 18.11.08 v 15:46:50. Tento pristup prisel z pocitace  (82.119.224.135). Gratulujeme. www pocitadlo..."

Ďakujeme tretiakom za pekný program, ktorý pripravili pre všetkých učiteľov a žiakov (najmä však pre prvákov) v tomto 60. roku existencie našej školy. Imatrikulácie 2008 sa uskutočnili v Dome kultúry v Bojniciach 14. novembra 2008 a starosti s nimi mali triedy a triedne učiteľky: 3. A - Majdanová, 3. B - Šormanová, 3. C - Úradníčková, 3. D - Balková a 3. E - Hraňová. Všetkým ešte raz ďakujeme. Tu si môžete pozrieť malú galériu 

Dňa 6. novembra 2008 sa na našej škole po prvýkrát uskutočnila „Študeáuntská kvapka krvi“. Tento bezpríspevkový odber krvi zorganizoval Slovenský Červený kríž – okresná organizácia v spolupráci so zdravotníckym krúžkom na našej škole. Akcia mala nečakanú odozvu. Odberu krvi sa zúčastnili aj žiaci aj vyučujúci našej školy, dokonca sa uskutočnili dva paralelné odbery krvi matky a dcéry: pani Lukáčiová – riaditeľka SČK v Prievidzi a jej dcéra Denisa a pani Šormanová – vyučujúca a jej dcéra Michaela. Celkovo sa zúčastnilo 57 darcov, čo je vynikajúce a všetkým, ktorí darovali dobrovoľne najvzácnejšiu tekutinu srdečne ďakujeme a tešíme sa už na budúci odber. Pozrite si malú galériu

Polícia vykonala preventívnu akciu zameranú na ochranu našich študentov, proti šíreniu nelegálnych drog v školskom prostredí v stredu 5. novembra dopoludnia. Špeciálne vycvičený pes našiel malú dávku sušenej drogy v prváckej triede. Informujte sa u koordinátora prevencie p. Jarábkovej na možnosti odbornej pomoci a preventívnych programov. O akcii informovali aj médiá: http://www.topky.sk/cl/10/348019/Policajny-pes-nasiel-dievcine-pocas-vyucovania-marihuanu-
Študentská spoločnosť EFECT š. s. pozýva na ustanovujúce valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 5. 11. 2008  (streda) o 14.20 hod v učebni U21

V stredu 29. októbra 2008 máme skrátené vyučovanie - vyučovanie podľa rozvrhu s 30 minútovými vyučovacími hodinami.

Dňa  24.10.2008 sa uskutočnila konferencia k ukončeniu projektu  „ Kvalitní v škole, úspešní v živote „ , ktorý bol financovaný Združením podnikateľov Slovenska a spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Konferencia sa konala  pod záštitou Jána Figeľa, Európskeho komisára pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež. Výsledkom projektu je kvalitný portál  www.svetvzdelavania.sk, na ktorom sa môžu študenti, učitelia a firmy zapojiť do vzdelávania v šiestich moduloch – Základy podnikania, Štart podnikania, Plánovanie a financovanie podnikania, Komunikačné a manažérske zručnosti, Etika v podnikaní. Všetky moduly sú obsiahnuté vo kvalitnej EURO READY  učebnici, ktorá sa dá stiahnuť aj na stránke www.narodnyprojekt.sk . Konferencie sa zúčastnili vyučujúce z  našej školy – Ing. Marcela Čiscoňová, Ing. Mária Medľová, Ing. Terézia Micková, Ing. Nadežda Schvartzová.

Vyučujúci našej školy vyplnia dotazník - mapovanie problémov na škole pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín.
Pozývame rodičov našich žiakov na rodičovské združenie po jednotlivých triedach vo štvrtok 23. októbra 2008 od 16.00 h v budove školy.
Celoslovenské testovanie žiakov 1. ročníka stredných škôl KOMPARO sa uskutoční aj na našej škole vo štvrtok 16. októbra 2008. Začiatok administrácie testovania je o 7.50 v kmeňovej učebni každej z prváckych tried, testovanie zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút a testovanie z matematiky 80 minút. Piatou vyučovacou hodinou vyučovanie prvákov pokračuje podľa rozvrhu.
Naša škola účasťou v KOMPARO získava cennú spätnú väzbu: objektívne dáta o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov v rôznych predmetoch, ako sa vyvíja v čase (sledovanie trendov) a aké sú výsledky ich žiakov v porovnaní s inými porovnateľnými školami. Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, ktoré umožňujú merať aj pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami
V stredu 15. októbra 2008 sme v priestoroch školskej knižnice slávnostne vyhlásili výsledky súťaže ku Dňu eura a súťaže v europrezentáciách. Pozrite si viac v galérii.

Dňa 6.10.2008 sa študenti 2.B a 2.E triedy zúčastnili pod vedením p. prof. Dobrotkovej a Lazarovej exkurzie v Mincovni v Kremnici. Najskôr sme si prezreli historické centrum mesta a potom nasledovala prehliadka mincovne. Vypočuli sme si prednášku o histórii a súčasnosti podniku ako aj o jeho výrobnom programe. Dozvedeli sme sa, že okrem slovenských mincí sa tu razia aj mince pre iné krajiny sveta. Súčasťou výrobného programu je aj razenie pamätných mincí, medailí, štátnych vyznamenaní, plakiet.... Najviac nás zaujala prehliadka výrobnej haly, kde sa razí naša budúca slovenská mena – EURO. Celá výroba prebieha za prísnych bezpečnostných opatrení a pravidiel. Nakoniec si každý mohol vlastnoručne vyraziť pamätnú mincu na raziacom stroji, ktorý „prežil“ už  niekoľko storočí a stále je funkčný. Pozrite si niekoľko snímok.

V piatok 10. októbra 2008 máme účelové cvičenie ochrany človeka a prírody pre 1. a 2. ročník (branné) a nácvik chemického poplachu. Obedy vydávame od jedenástej hodiny.
Upozornenie: Vyhodnotenie súťaže "Deň Eura" sa prekladá z 8. októbra na 15. októbra 2008 (dôvod: prváci na odbornej exkurzii, štvrtáci na odbornej praxi).

ŠTUDENTOM 1.A, B, C, D
 v termíne od 1. októbra do 26. novembra 2008 sa 135 študentov 1 ročníka (pod vedením Mgr. Stanislava Malegu a Ing. Kataríny Pekárovej) zúčastní projektu „SME V ŠKOLE“, ktorý je určený žiakom gymnázií a stredných škôl  na vyučovanie témy ZÁKLADY EKONÓMIE. Projekt financuje „Nadácia Knihy školám“.
Zadania študenti vypracuvávajú v pracovných  zošitoch  a denník SME /
ktorý Vám bude doručovaný  v pondelok, utorok, streda. 
Projekt ukončíme v decembri a to celkovým vyhodnotením, ako aj odmenením /vecnými cenami/  troch z každej triedy, ktorí počas projektu odvedú najkvalitnejšiu prácu /v prípade  viacerých študentov, ceny budú  rozdané na základe losovania/
Študenti 1.tried  osvojte si tieto mailové adresy, cez ktoré budete spolupracovať s koordinátormi projektu: geografia.geografia@pobox.sk, smevskoleab@gmail.com  /pre 1.A a 1.B/, smevskolecd@gmail.com /pre 1C a 1.D/, /v predmete správy píš priezvisko a triedu/
Ďalšie informácie a pokyny dostanete osobne v triede a tiež e-mailovou poštou.
Veľa úspechov v realizácii projektu!

Študenti štvrtého ročníka a 2. P konajú v termíne od 29. septembra do 10. októbra 2008 dvojtýždňovú odbornú súvislú prax v podnikoch nášho regiónu. Pokyny k výkonu odbornej praxe nájdete tu.

Mgr. Ľ. Vida riaditeľ, Obchodná akadémia P r i e v i d z a vyhlasuje  s ú ť a ž  pre študentov školy pri príležitosti 100 dní pred zavedením spoločnej meny Európskej únie na Slovensku „Deň eura“ (24. september 2008). Termín súťaže: 24.09.-01.10.2008. Podmienky súťaže:
 - úlohy budú zverejňované na nástenke pri zborovni;
 - účastník súťaže musí byť študentom OA Prievidza;
 - účastník súťaže musí mať € - kalkulačku v mobile (www.euromena.sk)
 - účastník súťaže musí vhodiť do boxu vo vestibule vyplnený anketový lístok (stiahnuť anketový lístok ) s odpoveďami na anketové otázky najneskôr 01.10. do 14.30 hod!
 - v prípade rovností bodov na prvých miestach budú víťazi losovaní;
 - 5 víťazi  budú odmenení vecnými cenami  /USB kľúč, nákupnými poukážkami TESCO – 400.-, 300.-, 200.-, tričká, prezentačné darčeky prievidzských bánk – DEXIA, VUB, OTP, UNICREDIT BANK
 - trieda, z ktorej sa zapojí najviac študentov, získa zvláštnu cenu!
Vyhodnotenie: 08. 10. 2008

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili na krásnom výlete v Tatrách: 12. septembra odchod z Prievidze, zastávka vo Sv. Kríži, ubytovanie na Štrbskom plese v zariadení ŠKP. V sobotu rôzne celodenné túry po Tatrách (Mengusovská dolina, Rysy, Furkotská dolina, tatranské plesá...) a v nedeľu 14. septembra odchod  a cestou domov kúpanie v ... THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ – Relax all inclusive .... Ďakujeme organizátorovi p. Malegovi a tešíme sa na budúci rok - Košice?
Dňa 20. septembra 2008 sa aj v našich priestoroch (na dvore, na ihrisku školy) konal I. ročník športovo-futbalového turnaja hendikepovaných detí a mládeže v Prievidzi pod názvom Každý je víťaz. Organizovala nezisková organizácia Spokojnosť - www.ispokojnost.sk
Niektorí učitelia našej školy sa zúčastnili na volejbalovom turnaji v Cigli - viac na stránkach www.vrchvoda.sk
Postup pri poskytovaní štipendia žiakom našej školy je upravený podľa pokynov zverejnených na stránkach Ústavu informácií a prognóz školstva . Ing. Antolová vypracovala interné usmernenie ako postupovať v prípade záujmu o stredoškolské štipendium pre žiakov našej školy a ich rodičov.

V minulom šk. roku sa naši štvrtáci zapojili do súťaže o najkrajšie tablo, ktorú vyhlásil týždenník Hornonitrianske noviny. V hlasovacej súťaži čitateľov zvíťazilo tablo 4. B. Hlavnou cenou bola párty, ktorá sa konala v sobotu 6. 9. v Zámockej reštaurácii v Bojniciach. Pozrite si zopár fotiek ....

V malej galérii si môžete pozrieť snímky kolektívov pedagogických a nepedagogických zamestnancov našej školy
V hlavnom menu nájdete rozvrhy na nový školský rok 2008/2009.

Pre stravovanie v školskej jedálni na Obchodnej akadémii v školskom roku 2008/2009 môžete uhradiť 750,- Sk (24,90€) - žiaci, resp. 500,- (16,90) - zamestnanci na číslo účtu 11032382/0200, VS - 844, správa pre prijímateľa - meno a priezvisko. Trvalý príkaz zadajte najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Platba na september v hotovosti je možná najneskôr do 2. septembra 2008

Dvojtýždňová odborná prax štvrtákov v školskom roku 2008/2009 sa uskutoční v termíne 29. 9. - 10. 10. 2008.
Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období na našej škole sa konajú 8. septembra 2008 - o pol ôsmej ráno začína skúška z praktickej časti odbornej zložky.
V pondelok 25. augusta 2008 sa konali opravné skúšky študentov, ktorí nemajú ešte ukončený minulý školský rok.

V šk. roku 2008/2009 otvárame jednu triedu pomaturitného štúdia hospodárska informatika - záujemcovia (s maturitou) sa môžu ešte stále prihlásiť - osobne na sekretariáte školy

Na stránkach školy sme zverejnili zoznamy učiteľov, tried, učební a predmetov pre nový školský rok. Na rozvrhu pracujeme a zverejníme ho na internetových stránkach  už čoskoro.
Od 1. septembra 2008 sa prvý ročník bude učiť podľa školského vzdelávacieho programu.
Zmeny v legislatíve: od 1. septembra 2008 platí nový školský zákon, nová vyhláška o stredných školách, nová vyhláška o ukončovaní štúdia a mnoho ďalších nových predpisov v školstve
Počas prázdnin máme úradné hodiny do 11.00 h.